Внимание! Срокът на промоционалната кампания е удължен до 31.05.2022 г., включително.

Контакти

Continental Adria pnevmatike d. o. o.

Zagrebška 104
2000 Maribor

Slovenia

Phone: +386 2 450 34 20
Fax: +386 2 450 34 39
E-Mail: bulgaria@continental-promotion.com

Управител:

Mirco Brodthage

Адрес по регистрация: Okrožno sodišče Maribor, 6175074000

Номер по ДДС: SI87515300