Impresum

Continental Adria pnevmatike d. o. o.

Zagrebška 104
2000 Maribor

Slovenia

Phone: +386 2 450 34 20
Fax: +386 2 450 34 39
E-Mail: kosovo@continental-promotion.com

Drejtorët:

Mirco Brodthage

Gjykata e regjistruar: Gjykata e Qarkut Maribor, 6175074000

Numri i identifikimit të TVSH-së: SI87515300